ios-telephone

Den fælles hukommelse af vores historiske arv

Fortid, samtid og fremtid

Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv er to selvstændige institutioner – men begge arbejder de inden for feltet historie og kulturarv. For at forstå ens samtid og påvirke fremtiden, er det væsentligt at forstå den fortid, vi alle er rundet af.

Arkivet og museet har mange fællesnævnere og med en fælles arbejdsplads på slottet, kan der etableres et fagligt miljø, som vil være enestående på sit område. Det giver store muligheder for at udvikle og nytænke det historiske felt – ift. publikum, forskning, udstilling, faglige projekter, forretningsudvikling osv.

En transformation af slottet til kulturdestination handler også om at give museet og arkivet et stærkt afsæt for at nytænke egen praksis, og derigennem nå et større publikum og udvikle og udbrede det historiefaglige arbejde.

Slottet kan således blive én indgang for alle historieinteresserede og -nysgerrige. Uanset om de studerende, private slægtsforskere, faglige selskaber, forskere eller krydstogtsturister.

Aalborg Historiske Museum

Nordjyllands Historiske Museum består af 14 udstillingssteder, der formidler forskellige dele af Nordjyllands historie. Ét af udstillingsstederne er Aalborg Historiske Museum, som gennem udstillinger og genstande fortæller den mere end 1200 år lange historie om Aalborg. En særlig seværdighed er Aalborgstuen fra 1602, som er landets bedst bevarede renæssancestue.

Museets findes i et af landets ældste museumsbygninger. Men de nuværende fysiske rammer og faciliteter kan ikke tilgodese behovene for moderne museumsformidling. Museet har derfor i flere år ønsket at styrke og forny museets rammer og muligheder og at skabe en tidsvarende profil – fagligt, publikums- og facilitetsmæssig.

Du kan besøge Nordjyllands Historiske Museum på Algade i Aalborg eller på deres hjemmeside: www.nordmus.dk.

 

Aalborg Stadsarkiv

Stadsarkivet registrerer, bevarer, sikrer og dokumenterer kommunens og borgernes historie og stiller den til rådighed. Arkivet betjener mange forskellige brugere – studerende, private slægtsforskere, forskere, turister mv. Arkivet arbejder målrettet med både analoge og digitale platforme, ligesom oplevelsesbaseret formidling også har stigende fokus, fx i form af byvandringer og samarbejde med andre kulturaktører.

Stadsarkivet er hjemsted for Det Danske Udvandrerarkiv og “Tönnies Samlingen”, der er en imponerende samling af historiske fotos fra Aalborg.

Du kan besøge Aalborg Stadsarkiv på Arkivstræde i Aalborg eller på deres hjemmeside: www.aalborgstadsarkiv.dk.

 

 

Det fælles og det særegne

Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum er to selvstændige institutioner med hver deres lovgivning, formål, opgaver og organisering. Men samtidig har de utroligt meget til fælles – bl.a. en begejstring for vores historie og kulturarv, for nu at nævne det mest oplagte.

Begge institutioner befinder sig i et skisma mellem åbenhed og sikkerhed, da ønsket om tilgængelighed modsvares af et krav om sikkerhed. For arkivets vedkommende er der også krav om fortrolighed.

Museet og arkivet har flere funktioner, der er ens eller overlappende – fx skoletjeneste, foredrags- og læsesale, publikums- og personalefaciliteter, undervisningslokaler og butik. Og så er der naturligvis funktioner, som knytter sig til enten museum eller arkiv – fx arkæologiske faciliteter eller digitalisering og søgning af arkivmateriale.

Funktionerne spænder fra det lukkede til det åbne. Fra magasiner, værksteder, kantine og kontorer til udstillinger, events og andre aktiviteter.

Disse funktioner skal også findes på Aalborghus Slot. Men det må ikke stoppe der. Der skal udvikles nye faciliteter og nye muligheder – fx nyskabende digitale formidlingsplatforme, levende udstillinger, æstetisk mijlø og en lækker café og museumsbutik til et moderne publikum.

Aalborghus Slot skal med andre ord ikke bare kunne fungere som kulturdestination, men også som arbejdsplads med både fælles og fagspecifikke faciliteter. Der foreligger et vigtigt og spændende arbejde i at nytænke funktionerne. Ikke mindst fordi den fysiske indretning skal styrke publikumsoplevelsen og den faglige synergi mellem specialiserede fagfæller.