ios-telephone

Et slot midt i byen langs fjorden

Slottet, byen og havnefronten

Aalborghus Slot ligger på Slotspladsen 1 i Aalborg Midtby ved havnefronten over for Utzon Centret. Det ejes af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Det huser i dag Statsforvaltningens afdeling Aalborg, der lejer sig ind i Nordfløjen, mens Østfløjen – der har stået tom i en årrække – nu midlertidigt rummer erhvervslejemål til små iværksættere.

Dele af slottet står ubrugte hen, og slotsgården fungerer delvist som en parkeringsplads, mens voldterrænet og de opfyldte voldgrave henligger som åbne græs- og stiarealer. Der er ikke offentlig adgang til bygningerne, men man kan færdes på gårdspladsen og det omgivende anlæg. I sommerhalvåret er der også mulighed for at besøge kasematterne og fangehullet.

Slottet ligger side om side med bl.a. Musikkens Hus, Utzon Centret, Aalborg Symfoniorkester og Nordkraft. Havnefronten er en sammenhængende kulturel akse og den høje koncentration af kulturliv giver udover et fysisk naboskab også muligheder for nære samarbejder og kunstnerisk udvikling.

Aalborghus Slot kan få en afgørende rolle som et attraktivt bindeled mellem midtbyen og havnefronten og som et historisk og fysisk ankerpunkt blandt havnefrontens mange øvrige kulturelle tilbud.

En oase midt i byen

Aalborghus Slot er et enestående og attraktivt grønt åndehul midt i Aalborg by, som inviterer til ophold, kultur- og fritidsaktiviteter mv.

Voldterrænet og gårdrummet skaber følelsen af at træde ind i en tidslomme, hvor man mærker historiens vingesus. Slottets uderum emmer af atmosfære og står i kontrast til det omgivende pulserende byliv.

Voldene, gårdspladsen og parken bør, som et af byens smukkeste rum, være et naturligt samlingssted for byens borgere og gæster. For at nyde en is på græsset, gå på historisk marked eller lytte til opera i det fri.

Udearealet spiller en helt central rolle i forhold til at åbne Aalborghus Slot mod verden. Udearealet skal være et mødested i hverdagen og sætte slottet på aalborgensernes mentale landkort.

Udviklingen af udearealet skal naturligvis have øje for fortidsmindefredningen af voldene. Men udearealet skal også aktiveres og invitere borgere og gæster til at opsøge og besøge slottet. Bl.a. ved at sikre sikre en nem og synlig adgang til slottet, og ved at medvirke til at skabe helhedsoplevelser af den historiske destination.

Aalborg – en kulturby

Aalborg Kommune har gennem flere år haft opmærksomhed på egnede steder og bygninger, der kan bruges til kulturel udfoldelse, og som kan skabe sammenhæng mellem bygningsmæssig reaktivering, fysisk planlægning, byudvikling og kulturel mangfoldighed.

Aalborg Kommune har vist mod og vilje til at investere i kunsten og kulturen. Eksempelvis med ikoniske bygninger som Musikkens Hus og Nordkraft, aktiviteter som Aalborg Karneval og Aalborg Festivals og etablerede anerkendte kulturinstitutioner som Kunsten og Kunsthal Nord.

Fornyelsen af Aalborgs havnefront har været en af de største investeringer i byens nyere historie og ses af mange som symbolet på Aalborgs transformation fra industri- og arbejderby til kultur- og vidensby.

 

Aalborghus kan med sin placering og særegne udtryk komplementere og supplere havnefrontens og kommunens kulturvifte.

Krydstogtskibene lægger til ved kajen lige uden for slottet og udgør således også en enestående chance for at nå et nyt og internationalt publikum med fortællinger om vores fælles historie og udvikling.